Buitenschoolse opvang

banner-6
Buitenschoolse opvang

Onze school biedt buitenschoolse opvang, in samenwerking met stichting DAK kindercentra en onze buurschool de Gerth van Wijk-school. Dit betekent dat uw kind gebruik kan maken van de voorschoolse opvang, van 7.30 uur tot 8.30 uur, naschoolse opvang van 15.00 uur tot 18.30 uur en opvang in vakanties en op vrije dagen.

De voorschoolse opvang is in centrum ‘David Dak Withuysstraat’. Dat is om de hoek bij onze school. De leidsters zijn er vanaf 7.30 uur. De naschoolse opvang is bij ons in het schoolgebouw. De leidsters zijn er ’s middags vanaf 14.45 uur en op woensdagen vanaf 11.30 uur. De leerlingen worden van school opgehaald door een leidster van de naschoolse opvang.

In de vakanties en op vrije dagen van school kan uw kind ook worden opgevangen. U betaalt voor de opvang een bijdrage die afhankelijk is van uw inkomen en van het aantal dagen opvang. De overheid subsidieert een groot gedeelte van het bedrag.

Voor informatie kunt u terecht bij de stichting DAK kindercentra, tel. 070 – 7502100. Ook kunt u op de website van stichting DAK bekijken: www.dakkindercentra.nl.

Natuurlijk kunt u ook op school terecht. Bij de administratie liggen folders. Op dinsdag, woensdag en donderdag kunt u terecht bij juffrouw Isolde Reynolds-Tiemes.

Maakt u al gebruik van de opvang en wilt u iets doorgeven aan de leidsters van de opvang? Dan kunt u bellen naar: David Dak Bresterstraat, telefoon: 070 – 335 97 82.