Een leerkracht is ziek

eye_banner
Vervanging van leerkrachten

Vervanging
Wanneer een leerkracht ziek is, regelen we de opvang van de groep zo goed mogelijk. We kunnen voor enkele dagen per week een eigen leerkracht vrijmaken die geen eigen groep heeft. Als er meerdere leerkrachten afwezig zijn door (langdurige) ziekte of verlof, proberen we vervanging met ons eigen personeel te regelen. Het kan dan voorkomen dat een groep verdeeld moet worden.

Noodsituatie
Alleen door een noodsituatie kan het gebeuren dat uw kind vrij heeft. In dat geval krijgt uw kind een briefje mee naar huis. Uw kind krijgt ook tweewekelijks het ‘Dreesnieuws’ mee naar huis, waarin o.a. staat welke leerkrachten afwezig zijn.