Leerlingen

banner-5
Onze leerlingen

Onze school wordt voornamelijk bezocht door leerlingen uit de direct omliggende wijken. Die wijken zijn zeer divers. Onze leerlingen komen uit maar liefst 39 verschillende landen!

Op school maken de kinderen, ongeacht hun afkomst en cultuur gemakkelijk contact. Kennismaken met verschillende culturen zien wij als verrijking voor elk mens.

Een diverse wijk, dus diverse school, betekent ook dat veel kinderen hun schoolcarrière regelmatig beginnen met een (Nederlandse) taalachterstand. We werken er hard aan om onze anderstalige leerlingen zo snel mogelijk zo goed mogelijk Nederlands te leren.

Ook de zwakkere economische positie van sommige gezinnen is een aandachtspunt binnen onze school. Als gezinnen hulp nodig blijken te hebben, werken wij samen met organisaties in de wijk aan extra ondersteuning. Als kinderen onbezorgd op school kunnen zijn, dan leren zij het meest.

Wilt uw kind alleen of met u samen oefenen met bijvoorbeeld taal of rekenen? Kijk dan op deze pagina.