Medezeggenschapsraad

banner-6
Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) op school bestaat uit personeelsleden en ouders. Ze komen – namens u – regelmatig bij elkaar om over verschillende zaken te praten en beslissingen te nemen.
De schoolleider vraagt advies of instemming over zaken, zoals het Schoolplan, de Vakantieregeling voor de Haagse Openbare Scholen of over nieuwe onderwijskundige plannen. De MR beslist daarin mee.

Daarnaast gaat de MR met concrete zaken op school aan de slag, zoals: de veiligheid op school, het aanschaffen van nieuwe methoden en de besteding van de geldmiddelen. De MR discussieert ook mee over de ontwikkeling en vernieuwing in onze school.

Samenstelling van de MR dit jaar:

Namens de ouders
Sanae Essadek
Lisette Ethard
Ozlem Tasdemir
Sevim Simsek

Namens de leerkrachten
Thijmen Prins (voorzitter)
Ingrid Melet
Simone Berkelmans
Marije Boetze

De zittingsduur van de MR-leden is 2 jaar. Hierna vinden er verkiezingen plaats. Als u zich wilt opgeven voor de MR kunt u dit doen door contact op te nemen met één van de MR leden.