Openbaar onderwijs

banner-4
Openbaar onderwijs

DeHaagseScholen-fullcolour_690_690_s

Openbare basisschool Dr. Willem Drees valt onder ‘De Haagse Scholen’. Dat is de stichting voor openbaar basis- en speciaal onderwijs in Den Haag.

  • De gedeelde visie van deze openbare basisscholen in Den Haag is:
  • Ieder kind, ongeacht afkomst of religie, is welkom.
  • Ons onderwijs is modern en vernieuwend.
  • Het kind staat centraal.
  • Onze scholen zijn partners in de wijk.
  • Wij hebben de regie in zorg voor de kinderen.
  • Onze scholen werken samen met ouders.
  • Onze medewerkers zijn professionals.
  • Zoveel mogelijk geld gaat naar de scholen.
  • Wij werken aan kwaliteit.

Onder Stichting De Haagse Scholen vallen 52 scholen: 44 scholen voor basisonderwijs, 8 scholen voor speciaal en zeer speciaal onderwijs. Deze zijn verspreid over de hele stad en voor iedereen bereikbaar.

Het bestuur, de staf en het administratiekantoor van de Haagse Scholen ondersteunen de Dr. Willem Dreesschool en houden toezicht op de goede gang van zaken.

Meer informatie via: Www.dehaagsescholen.nl