Op tijd op school zijn

eye_banner
Op tijd op school zijn

Wij merken dat onze ouders en kinderen erg hun best doen om op tijd te zijn. Natuurlijk kan het een keer voorkomen dat iemand te laat komt. Bij vaak te laat komen gaat de ‘schoolprocedure te laat komen’ in. Te laat komen geldt ook als schoolverzuim. Het schoolbeleid voor te laat komen is:

• 5 x te laat ➝ GEEL
De leerkracht geeft het kind een gele brief mee voor de ouders als eerste waarschuwing. De ouder zorgt dat de brief getekend bij de leerkracht wordt afgegeven.

• 8 x te laat ➝ ORANJE
De leerkracht stuurt een oranje brief naar de ouders als tweede en laatste waarschuwing. De ouders zijn verplicht contact op te nemen met de school (IB, Maatschappelijk werker of directie).

• 10 x te laat ➝ ROOD (dit geldt alleen bij leerplichtige kinderen)
Directeur mevr. Louke Vianen meldt het ongeoorloofd verzuim bij de Leerplichtambtenaar. De ouders krijgen een oproep van de leerplichtambtenaar.