Overblijven

eye_banner
Overblijven
Overblijven
Kinderen kunnen op maandag, dinsdag, donderdag en/of vrijdag op school overblijven (op woensdag dus niet). Er zijn overblijfgroepen voor verschillende leeftijden. U kunt er dus op rekenen dat uw kind bij leeftijdgenootjes komt te zitten. De overblijftijd is van 12.00 uur tot 13.00 uur. De kinderen moeten zelf brood en drinken meenemen. Een vaste groep ouders zorgt voor een gezellige opvang tussen de middag. Een aantal overblijfouders heeft de Basiscursus Overblijf gedaan.

Tijdens het overblijven worden de kinderen geacht zich aan de schoolregels en het overblijfreglement te houden. Het overblijfreglement is verkrijgbaar op school. We nemen contact met u op als uw kind zich niet aan de regels houdt.

De overblijf wordt gecoördineerd door een werkgroep. Bij problemen bemiddelen ze. Ze ondersteunen zowel de overblijfouders als de kinderen.