Schooltijden

banner-4
Schooltijden

Schooltijden
Tien minuten voor aanvang van de lessen gaan de deuren open. U mag de hoofdingang en de kleuteringang gebruiken.
De peuters en de voorschoolse opvang hebben ook een eigen ingang (via de hekken van DAK aan de zijkant van het schoolgebouw).

Groep 1 t/m 6 Ochtend Middag
Maandag 8.30 – 12.00 uur 13.00 – 15.00 uur
Dinsdag 8.30 – 12.00 uur 13.00 – 15.00 uur
Woensdag 8.30 – 12.00 uur vrij
Donderdag 8.30 – 12.00 uur 13.00 – 15.00 uur
Vrijdag 8.30 – 12.00 uur 13.00 – 15.00 uur

Groep 7 en 8 Ochtend Middag
Maandag 8.30 – 12.00 uur 13.00 – 15.00 uur
Dinsdag 8.30 – 12.00 uur 13.00 – 15.00 uur
Woensdag 8.30 – 12.45 uur* vrij
Donderdag 8.30 – 12.00 uur 13.00 – 15.00 uur
Vrijdag 8.30 – 12.00 uur 13.00 – 15.00 uur

* Het is de bedoeling dat de leerlingen van groep 7 en 8 extra onderwijs krijgen op woensdag. Hierdoor wordt hun onderwijstijd op de woensdag verlengd met 30 minuten en zitten ze dus tot 12.45 uur op school.

Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen op tijd in de les zijn. Zorg ervoor dat ook uw kinderen op tijd zijn. Laatkomers worden hier op aangesproken!!!!