Buitenschoolse opvang

Onze school biedt buitenschoolse opvang, in samenwerking met stichting DAK kindercentra. Dit betekent dat uw kind gebruik kan maken van de voorschoolse opvang, van 7.30 uur tot 8.30 uur, naschoolse opvang van 15.00 uur tot 18.30 uur en opvang in vakanties en op vrije dagen.

De opvang voor school is in centrum ‘David Dak Withuysstraat’. Dat is in onze buurschool. De leidsters zijn er vanaf 7.30 uur en brengen de kinderen naar school. Na school halen zij de kinderen ook weer op. De grotere kinderen blijven na school bij ons in het gebouw. De leidsters zijn er ’s middags vanaf 14.45 uur en op woensdagen vanaf 11.30 uur.

In de vakanties en op vrije dagen van school kan uw kind ook worden opgevangen. U betaalt voor de opvang een bijdrage die afhankelijk is van uw inkomen en van het aantal dagen opvang. De overheid subsidieert een gedeelte van het bedrag.

Voor informatie kunt u terecht bij de stichting DAK kindercentra, tel. 088 – 750 9110. Op hun website is ook veel informatie te vinden.

Natuurlijk kunt u ook op school terecht. Bij de administratie liggen folders.

Maakt u al gebruik van de opvang en wilt u iets doorgeven aan de leidsters van de opvang? Dan kunt u bellen naar: David Dak Withuysstraat, telefoon: 088 – 750 9287. En voor de locatie Bresterstraat belt u naar 088 – 750 9258.