Onze geschiedenis

De geschiedenis van de dr. Willem Dreesschool start in 1930 / 1931 toen ons vorige schoolgebouw werd opgeleverd. Het gebouw aan de Capadosestraat was toen een bijgebouw van de Busken Huëtschool, de huidige basisschool De Spoorzoeker.

In het gebouw aan de Capadosestraat kwam een openbare lagere school die toen nog ‘Capadosestraat A en B’ (refererend aan de toenmalige twee instroommomenten per jaar) heette. In 1965 gingen beide scholen verder als ‘Capadoseschool’. In 1970 werd de Capadoseschool samengevoegd met de kleine openbare school die in het gebouw van de christelijke school aan de Withuysstraat zat.

In 1971 kreeg deze lagere school de naam ‘dr. Willem Dreesschool’.

In het gebouw was al die tijd ook al een ‘bewaarschool’ voor de allerkleinsten. Later werd deze ‘bewaarschool’ kleuterschool ’De Laak’ genoemd. Na de invoering van de Wet op het Basisonderwijs, in het schooljaar 1985/1986, gaan de kleuterschool en de lagere school samen verder als ‘Openbare Basisschool dr. Willem Drees’.

Na renovaties van het gebouw aan de Capadosestraat in 1991-1992 en in 2006-2008, begon in schooljaar 2012-2013 de bouw van een nieuw schoolgebouw in de Bresterstaat. Vanaf 6 januari 2014 is Openbare Basisschool dr. Willem Drees daar met veel plezier gevestigd.

Wij zijn niet de enige “bewoners” van de Bresterstraat 15. Wij delen het gebouw met onze collega’s van peuterleerplek Robbedoes (voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar) en DAK (voor de voor- en naschoolse opvang).