Op tijd op school zijn

Schooltijden

Tien minuten voor aanvang van de lessen gaan de deuren open. U mag de hoofdingang en de kleuteringang gebruiken.
De peuters en de voorschoolse opvang hebben ook een eigen ingang (via de hekken van DAK aan de zijkant van het schoolgebouw).

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 8.30 – 12.00 uur  en 13.00 – 15.00 uur
Woensdag 8.30 – 12.15 uur

In de bovenbouw (groep 5, 6, 7, 8) worden meer uren les gegeven dan in de onderbouw. Daarom krijgen de groepen 1 t/m 4 gedurende het schooljaar een aantal vrije dagen. Welke dagen dit precies zijn, vindt u in het ouderportaal en in de schoolgids.

Op tijd komen

Wij merken dat onze ouders en leerlingen erg hun best doen om op tijd te zijn. Natuurlijk kan het een keer voorkomen dat iemand te laat komt. Maar als dit vaker voor komt, dan treedt onze verzuimprocedure in werking. Te laat komen geldt dan als schoolverzuim.

Bij 3 keer te laat komen, gaan wij in gesprek met ouders. Ieder kind heeft immers recht op onderwijs. Het missen van de start van de lessen, betekent dat kinderen belangrijke instructies missen en dat leerkrachten en mede-leerlingen afgeleid worden tijdens de uitleg van lesstof.
Uiterlijk bij 9 keer te laat komen, meldt de directie het verzuim bij de leerplichtambtenaar (dit geldt alleen bij leerplichtige kinderen). Ouders krijgen een oproep van de Leerplichtambtenaar.Een boete kan het gevolg zijn.