Overblijven

Kinderen kunnen op school overblijven. De kinderen eten in hun eigen klas met de eigen leerkracht tussen 12.00-12.15 uur. De kinderen nemen zelf brood en drinken mee. In de groepen 1 en 2 zijn tijdens het eten in de klas overblijfouders aanwezig om te assisteren. Na het eten gaan alle leerlingen naar buiten, waar overblijfouders de kinderen een groot scala aan spelmogelijkheden aanbieden. Bij slecht weer, wordt binnen een alternatief programma georganiseerd. De overblijftijd bij de overblijfouders buiten is van 12.15 uur tot 13.00 uur.

Kinderen die niet overblijven en nog niet zelfstandig naar huis kunnen, worden door hun ouders/verzorgers om 12 uur opgehaald (t/m groep 4 binnen, daarna buiten) en worden uiterlijk om 12.55 weer op school verwacht.

Om 12.55 uur worden alle kinderen op het schoolplein opgehaald door hun groepsleerkracht om gezamenlijk weer naar binnen te gaan voor de het middagprogramma.

Kosten

De overblijf is gratis.