Vervanging leerkrachten

Vervanging
Wanneer een leerkracht ziek is, regelen we de opvang van de groep zo goed mogelijk. We kunnen voor enkele dagen per week een eigen leerkracht vrijmaken die geen eigen groep heeft. Als er meerdere leerkrachten afwezig zijn door (langdurige) ziekte of verlof, proberen we vervanging in ons eigen team te regelen. Ook komt het voor dat we vervanging kunnen organiseren via b.v. een uitzendbureau. Als dat niet lukt, dan kan het voorkomen dat een groep verdeeld moet worden.

Noodsituatie
Alleen door een noodsituatie kan het gebeuren dat uw kind onverwachts vrij heeft. In dit geval berichten wij u via ons ouderportaal ‘Mijn Schoolinfo’en/of (afhankelijk van de omstandigheden) bellen wij naar het bij ons bekende telefoonnummer van ouders/verzorgers.