Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) op school bestaat uit personeelsleden en ouders. Ze komen – namens u – regelmatig bij elkaar om over verschillende zaken te praten en beslissingen te nemen. Het bestuur vraagt onze school advies of instemming over zaken, zoals het schoolplan, de vakantieregeling voor de Haagse openbare scholen of nieuwe onderwijskundige plannen.

De MR beslist in allerlei onderwerpen mee. Daarnaast gaat de MR met concrete zaken op school aan de slag, zoals: de veiligheid op school, het aanschaffen van nieuwe methoden en de besteding van de geldmiddelen. De MR discussieert ook mee over de ontwikkeling en vernieuwing in onze school.

Samenstelling van de MR dit jaar

Namens de ouders

 • mevr. Aleksandra Dominikowska (ouder)
 • mevr. Özlem Tasdemir (ouder)
 • mevr. Sanae Essadek (ouder)
 • mevr. Hanane el Osrouti (ouder)
 • vacature ouders

  Aleksandra Dominikowska

    Hanane el Osrouti

      Özlem Tasdemir

        Sanae Essadek

         Namens de leerkrachten

         • dhr. Tijmen Prins (leraar, voorzitter)
         • mevr. Marije Boetze (leraar)
         • mevr. Ingrid Melet (leraar)
         • mevr. Mariëtte Geleijns (leraar)
         • vacature personeel

          Mariëtte Geleijns

          Leerkracht groep 3b

          Werkdagen: dinsdag t/m vrijdag

            Marye Boetze

            Leerkracht groep 3a

            Werkdagen: woensdag t/m donderdag

             De zittingsduur van de MR-leden is 3 jaar. Hierna vinden er verkiezingen plaats. Als u zich wilt opgeven voor de MR, dan kunt u dit doen door contact op te nemen met één van de MR leden.

             Heeft u vragen of interesse in bijvoorbeeld het schoolplan, zorgplan of veiligheidsplan, neemt u gerust contact op met de MR-leden.

             Inspraak

             De inspraak van ouders en personeel is voor bovenschoolse zaken sinds februari 2006 geregeld via de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Informatie over de GMR is te vinden op de site van ons bestuur.