Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) op school bestaat uit personeelsleden en ouders. Ze komen – namens u – regelmatig bij elkaar om over verschillende zaken te praten en beslissingen te nemen. Het bestuur vraagt onze school advies of instemming over zaken, zoals het schoolplan, de vakantieregeling voor de Haagse openbare scholen of nieuwe onderwijskundige plannen.

De MR beslist in allerlei onderwerpen mee. Daarnaast gaat de MR met concrete zaken op school aan de slag, zoals: de veiligheid op school, het aanschaffen van nieuwe methoden en de besteding van de geldmiddelen. De MR discussieert ook mee over de ontwikkeling en vernieuwing in onze school.

Samenstelling van de MR dit jaar

We zijn voor het schooljaar 2022-2023 nog op zoek naar ouders in de MR

Inspraak

De inspraak van ouders en personeel is voor bovenschoolse zaken sinds februari 2006 geregeld via de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Informatie over de GMR is te vinden op de site van ons bestuur.