Mijn kind is ziek

Verzuim door ziekte
Wanneer uw kind ziek is of naar de dokter moet, verwachten wij dat u dit op dezelfde dag – voor 8.15 uur aan ons via de Social Schools-app of telefonisch doorgeeft. Vooral bij langdurige ziekte is het heel belangrijk dat wij op de hoogte worden gehouden.

Besmettelijke aandoeningen
Wanneer uw kind een besmettelijke ziekte heeft, moet u dit direct aan de school melden. Als dat nodig is kunnen er maatregelen worden genomen. In een aantal gevallen mag uw kind de school wegens besmettingsgevaar niet bezoeken.

De GGD
Onze school handelt in gevallen van ziekte volgens het protocol van de GGD. De taak van de GGD is het bestrijden van infectieziekten. Wij schakelen de GGD in bij vragen over ziektes. Ook is de school verplicht een aantal besmettelijke aandoeningen te melden bij de GGD.