Onze peuterleerplek

Leren van 2,5 jaar tot 12 jaar

In samenwerking met peuterleerplek Robbedoes vormt de dr. Willem Dreesschool een VVE (Centrum voor Voor- en Vroegschoolse Educatie). Bij ons kunnen kinderen dus van 2,5 jaar tot 12 jaar naar school.

De peuterleerplek (voor 2,5- tot 4- jarigen) en de kleutergroepen 1 en 2 (voor 4- tot 6- jarigen) werken nauw samen. Door het werken op dezelfde wijze, het gezamenlijke organiseren van activiteiten en door nauw overleg, proberen we voor peuters met een mogelijke (Nederlandse taal)achterstand de start op de basisschool gemakkelijker te maken.

Wat mag u van peuterleerplek Robbedoes verwachten?

Onze peuterspeelzaal Robbedoes is een gecertificeerde voorschool, voor peuters vanaf 2½ jaar. In een groep met maximaal 16 peuters, ontmoet uw kind spelenderwijs leeftijdgenootjes.

 • Wij bieden de kinderen een veilige en plezierige peuterleerplek/-school waar kinderen zich thuis voelen;
 • Wij stimuleren de ontwikkeling van de kinderen;
 • Wij observeren, registreren en analyseren de ontwikkeling van de kinderen en stemmen het onderwijsaanbod van elk kind daar op af;
 • We bespreken de ontwikkeling van elk kind met de ouders;
 • Wij tonen interesse in kinderen en ouders;
 • Wij staan open voor vragen en suggesties van kinderen en ouders;
 • Wij stimuleren ouderbetrokkenheid door bijeenkomsten te organiseren (informatiebijeenkomsten, VVE Thuisbijeenkomsten en creatieve bijeenkomsten).

Wat verwachten wij van ouders?

 • Ouders brengen de kinderen vier dagdelen per week naar de peuterspeelzaal;
 • Ouders komen de kinderen op tijd brengen en halen;
 • Ouders zijn aanwezig bij de 10-minutengesprekken;
 • Ouders zijn bij alle bijeenkomsten aanwezig;
 • Ouders zijn bereid, indien nodig voor de ontwikkeling van hun kind, gezamenlijk extra ondersteuning in te zetten.

Werkwijze

De voorschool moet er voor zorgen dat peuters en kleuters zoveel mogelijk aandacht en zorg krijgen, zodat hun ontwikkeling zo goed mogelijk verloopt. Hulpmiddel hiervoor is de methode Puk & Ko voor de peuters. De peuters en de kleuters werken in thema’s. Deze worden ook afgestemd op elkaar.

Kosten

Alle peuters mogen vier dagdelen per week naar de peuterleerplek. De maandelijkse bijdrage voor uw kind is 20 euro. Heeft u een Ooievaarspas, dan is het gratis. De peuterleerplek draait goed, dus zorg ervoor dat uw kind wordt ingeschreven ruim voordat het 2½ jaar wordt.

Openingstijden

De voorschool is elke dag (behalve woensdag) open van 8.30 – 12.00 uur en 13.00 – 15.30 uur. Op de woensdagochtend is er een Samenspelgroep van 9.00 – 11.00 uur.

Samenspel is bedoeld om ouders en kinderen vanaf 2 jaar te laten wennen aan de peuterleerplek.

Informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij Robbedoes, telefoonnummer: 070 – 205 25 10, of bezoek hun website.