Openbaar onderwijs

 

Openbare basisschool dr. Willem Drees is een van de 52 scholen van Stichting ‘De Haagse Scholen’. Dat is de stichting voor openbaar basis- en speciaal onderwijs in Den Haag. Onder Stichting De Haagse Scholen vallen 44 scholen voor basisonderwijs en 8 scholen voor speciaal en zeer speciaal onderwijs. Deze scholen zijn verspreid over de hele stad en voor iedereen bereikbaar.

Als openbare scholen bereiden wij onze leerlingen voor op de wereld van morgen.

 

Wij doen daarbij de volgende zes beloftes aan leerlingen en ouders:

  1. Wij kennen ieder kind;
  2. Wij stimuleren verwondering en nieuwsgierigheid;
  3. Wij leren onze leerlingen om samen te werken en samen te leven;
  4. Wij leren onze leerlingen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces;
  5. Wij zijn in dialoog met ouders over de ontwikkeling van leerlingen;
  6. Wij onderzoeken en ontwikkelen onze kennis, houding en vaardigheden.

Naast deze gezamenlijke missie en beloftes hebben alle openbare scholen een eigen identiteit. Zo ook wij als school.

Het bestuur, de staf en het administratiekantoor van De Haagse Scholen ondersteunen de dr. Willem Dreesschool en houden toezicht op de goede gang van zaken.