Tussenschoolse Opvang door Ren4Sport

We zijn een school met een traditioneel rooster. Dat houdt in dat uw kinderen ’s middags tussen 12.00 en 13.00 geen school hebben en dan naar huis gaan om te lunchen. In de Corona-periode is gekozen voor een continurooster waardoor uw kinderen op school bleven tijdens de lunchpauze. Met de inzet van vrijwilligers was dat speciaal voor u georganiseerd.

In het schooljaar 2021-2022 hebben we de Tussenschoolse Opvang voor elke leerling op school gratis aangeboden. Vanaf schooljaar 2022-2023 kunnen we dit niet meer gratis doen.

Als school hebben we de keuze gemaakt om de mogelijkheid voor tussenschoolse opvang als betaalde service aan ouders aan te bieden. Hiervoor maken we gebruik van de organisatie https://www.ren4sport.nl/

In augustus 2022 ontvangt u van ons een brief met daarop de vraag of u nog gebruik wilt maken van de TSO. Als u daarvan gebruik gaat maken, ontvangt u een betalingsverzoek voor de periode augustus 2022 t/m januari 2023.

In januari 2023 ontvangt u een tweede betalingsverzoek voor de periode februari 2023 t/m juli 2023.

Wilt u minder dan 4 dagen gebruik maken van de TSO, neemt u dan contact op met onze administratie.

Het gebruik maken van de Tussenschoolse Opvang is NIET verplicht!

Maakt uw kind geen gebruik van de TSO, dan is hij/zij op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 12.00 uit en wordt hij/zij om 13.00 weer op school verwacht.

Tijdens het overblijven worden de kinderen geacht zich aan de schoolregels te houden. De overblijf wordt gecoördineerd door Ren4Sport.

Kosten
De kosten per kind voor het schooljaar 2022-2023 zijn: €7,50 per maand per kind (€75 per schooljaar)