Schakelklassen

Nederlands als tweede taal

Omdat onze leerlingen vaak een meertalige achtergrond hebben, besteden wij extra tijd en aandacht aan taal. Dit doen we in elke groep door ‘Zien is Snappen’, een manier van werken die extra aandacht geeft aan anderstaligheid.

Schakelklassen

Onze school heeft daarnaast twee schakelklassen, in groep 2 en in groep 4. Deze groepen zijn kleiner dan gebruikelijk. Geselecteerde kinderen krijgen hier nog meer ondersteuning op taalgebied dan in de andere groepen het geval is. Dit heeft als doel om in een korte periode van één jaar onder andere de woordenschat snel te vergroten. Dit helpt deze leerlingen bij hun verdere ontwikkeling op school.