Zorg in de school

Samenwerking waar mogelijk

Wij dragen zorg voor een doorlopende ontwikkeling voor kinderen van 2,5 -12 jaar door intensieve samenwerking met peuterleerplek Robbedoes en ook met de buitenschoolse opvang van DAK. Voor leerlingen en/of ouders die dat nodig hebben, zorgen wij voor de juiste ondersteuning binnen of buiten de school. Onze leerlingenzorg is van een hoog niveau. Want alleen als kinderen en hun omgeving de juiste zorg krijgen, kunnen onze leerlingen onbezorgd leren. Daarom werken wij, behalve met ouders en leerlingen, nauw samen met welzijnsorganisaties en zorginstellingen in de wijk en daarbuiten.

In onze schoolgids en in ons schoolondersteuningsprofiel leest u gedetailleerder over de wijze waarop wij passend onderwijs vormgeven. Onze intern begeleiders beantwoorden graag uw vragen.